Privacyverklaring

Praktijk Bruijsent, gevestigd aan Peelkesakker 7 5721 ML Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijkbruijsent.nl
Peelkesakker 7
5721 ML Asten
+31621550145

Anke Bruijstens de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Bruijsent zij is te bereiken via info@praktijkbruijsent.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Bruijsent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Bruijsent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Praktijk Bruijsent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Bruijsent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens, dat wil zeggen personalia, adres en telefoonnummer. Met als reden eventuele wijzigingen van aangeschafte producten/diensten te kunnen communiceren, nazenden van eventueel gewijzigde (digitale)producten/diensten en/of nieuws/berichtgeving te kunnen doorgeven. Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit Praktijk Bruijsent geldt een bewaartermijn van 7 jaar, verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Bruijsent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Bruijsent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Bruijsent gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Bruijsent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkbruijsent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Bruijsent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Bruijsent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkbruijsent.nl . Praktijk Bruijsent heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Wijzigingen privacyverklaring
Praktijk Bruijsent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Het gebruik van cookies

De website van Praktijk Bruijsent maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de server van Praktijk Bruijsent teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van de website van Praktijk Bruijsent, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kan Praktijk Bruijsent het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doet Praktijk Bruijsent door middel van een zogenaamde cookiebanner.

De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Praktijk Bruijsent gebruikt de volgende type cookies.

Functionele en noodzakelijke cookies
Deze cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Geanonimiseerde analytische cookies van Google Analytics
Praktijk Bruijsent heeft deze cookies volledig geanonimiseerd. En daarom mag Praktijk Bruijsent deze plaatsen zonder toestemming. Meer informatie hierover vindt je in de Privacyverklaring.

Deze geanonimiseerde cookies van Google Analytics zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

  • het aantal unieke bezoekers;
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
  • welke pagina’s gebruikers bekijken;
  • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijderen van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door Praktijk Bruijsent een mail te sturen via info@praktijkbruijsent.nl. Om misbruik te voorkomen kan Praktijk Bruijsent je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in je persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vraagt Praktijk Bruijsent je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookie in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, Praktijk Bruijsent niet meer kan garanderen dat de website van Praktijk Bruijsent helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kunnen daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg, indien nodig, de helpfunctie van jouw browser of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van de website van Praktijk Bruijsent kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor de cookieverklaring van Praktijk Bruijsent. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Praktijk Bruijsent wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Praktijk Bruijsent heeft echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies delen.

Het kan ook voorkomen dat via de website van Praktijk Bruijsent cookies worden geplaatst door anderen, waarvan Praktijk Bruijsentniet altijd op de hoogte is. Kom je op de website van Praktijk Bruijsent onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in de banner? Laat het Praktijk Bruijsent weten via info@praktijkbruijsent.nl.

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Slotopmerkingen

Praktijk Bruijsent zal deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer Praktijk Bruijsent de website aanpast of de regels rondom cookies wijzigt.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@praktijkbruijsent.nl.

 

Praktijk Bruijsent

Contact

Praktijk Bruijsent
Peelkesakker 7
5721 ML ASTEN